fbpx

Produkcja oprogramowania wraz z całą branżą zmienia się w bardzo szybkim tempie. Aby się dostosować, firmy muszą być w stanie szybko reagować na zmiany warunków rynkowych, możliwości i zmieniające się oczekiwania klientów. Choć większość przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z potrzeby wprowadzania innowacji, firmy produkujące oprogramowanie mają niezwykle trudny czas ze znalezieniem rozwiązań, które mogą zaspokoić ich potrzeby w skuteczny, ale niedrogi sposób.

System NetSuite – Urodzony w chmurze

Produkcja oprogramowania NetSuite

Mało kto bardziej docenia rozwiązania chmurowe niż firmy produkujące oprogramowanie. Istnieje ogromna różnica między oprogramowaniem zaprojektowanym dla chmury a oprogramowaniem przeznaczonym dla tradycyjnych użytkowników. NetSuite nigdy nie był produktem stacjonarnym.

Produkcja oprogramowania – korzyści z zastosowania NetSuite w firmie softwarowej:

NetSuite produkcja oprogramowania
  • Najlepsze wykorzystanie finansów i operacji. Automatyzacja w NetSuite skraca czas operacji, umożliwiając działom finansowym skoncentrowanie się na strategicznych projektach generujących przychody, analizach. Dodatkowo umożliwia firmie skalowanie przy jednoczesnym utrzymaniu stałej liczby pracowników.
  • Modele rozpoznawania przychodów i subskrypcji. NetSuite zatrzymuje potencjalne wycieki przychodów i pozwala określać możliwości sprzedaży dodatkowej.
  • Usprawnienie fakturowania. NetSuite ogranicza ręczne wprowadzanie danych i pozawala unikać błędów dzięki automatycznemu fakturowaniu. Rozwiązania pozwala na szybsze egzekwowanie płatności i ponowne inwestowanie w biznes.
  • Skrócony czas zamknięcia finansowego i ręczne wprowadzanie danych. System zapewnia automatyczne zatwierdzanie i kontrolę transakcji od rachunków do zapisów księgowych. Dodatkowo umożliwia przyspieszenie zamknięcia na koniec okresu dzięki wprowadzonym kontrolom systemowym. Ponadto system poprawia dokładność finansów oraz zmniejsza koszty przetwarzania na koniec miesiąca i skraca jego czas.
  • Niższe koszty audytu. Ciągle zmieniające się standardy zgodności, małe zespoły księgowe i intensywne korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych są czasochłonne i narażone na ryzyko. Może to prowadzić do wyższych kosztów audytu lub dłuższych i bardziej zaangażowanych procesów audytu. Dzięki rozwiązaniom NetSuite wszystkie te niedogodności i przeszkody zostają wyeliminowane.
  • Platforma innowacji. NetSuite pozwala na łatwe wprowadzanie nowych modeli biznesowych i ekspansję międzynarodową dzięki platformie, która ocenia wszystkie możliwe sposoby skalowania i zwiększania przychodów. Ponadto system obsługuje wiele walut, wiele podmiotów i różne standardy rachunkowości.

Podejście NetSuite

Podejście pakietowe pozwala na dostęp do aktualnego i rzetelnego przeglądu operacji. Ponadto wstępnie zdefiniowane role i pulpity nawigacyjne, które są zorientowane na codzienne zadania użytkownika, pozwalają na najbardziej efektywne wykorzystanie informacji w całym przedsiębiorstwie.

Przy systemie NetSuite opartym na chmurze działania finansowe pojawiają się w systemie natychmiast po ich uruchomieniu. To, w połączeniu z dostępem w dowolnym miejscu i czasie oznacza, że decydenci mogą szybko reagować zarówno na niekorzystne, jak i korzystne wskaźniki wydajności. Dzięki temu podejmowanie decyzji jest patrzeniem w przód, zamiast oglądaniem się za siebie.

Powtarzające się przychody z bieżących licencji, umów wsparcia i konserwacji są siłą napędową firm produkujących oprogramowanie. Zarządzanie i optymalizacja tych powtarzających się strumieni przychodów ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu firm programistycznych. Dotyczy to zarówno dostawców usług w chmurze, jak i tradycyjnych dostawców oprogramowania. Jednak wiele firm programistycznych cierpi z powodu wycieku dochodów i rezygnacji klientów, ponieważ polegają na uciążliwych, nieefektywnych i powolnych ręcznych procesach zarządzania odnawianiem umów i rozliczania powtarzających się przychodów. Wiele arkuszy kalkulacyjnych i przekazów organizacyjnych wiąże się z wprowadzaniem kosztownych błędów i opóźnień, niejasnym wglądem w proces odnawiania i pozbawieniem firm możliwości wykorzystania potencjału biznesu opartego na umowach. W wielu przypadkach firmy produkujące oprogramowanie nie wykorzystuje swoich zasobów, ponieważ nie mogą wystarczająco szybko zareagować na wygasające relacje z klientami. NetSuite zapewnia firmom softwarowym kompleksową funkcjonalność do skutecznego zarządzania ich odnawianiem.