fbpx

NetSuite ERP

NetSuite ERP umożliwia organizacjom zarządzanie kosztami IT, optymalizację wydajności księgowej, usprawnienie zarządzania zamówieniami i procesami zaopatrzenia, wyeliminowanie ręcznych, intensywnych raportów opartych na arkuszach kalkulacyjnych oraz zwiększenie wydajności pracowników.

NetSuite ERP – Kluczowe zalety systemu

NetSuite ERP
 • Poprawiona wydajność i produktywność operacji finansowych dzięki pojedynczemu, zintegrowanemu systemowi do obsługi wszystkich podstawowych procesów dla użytkowników w dowolnym miejscu na świecie. 
 • Centralne zarządzanie finansami, zawsze na czas, blisko wszystkich działań na koniec okresu pozwala skrócić czas i zmniejszyć ilość zasobów przeznaczanych na badanie i usuwanie błędów.
 • Bieżąca zgodność z rozpoznawaniem przychodów, wymogami podatkowymi i sprawozdawczością finansową zgodnie z różnymi standardami rachunkowości i przepisami krajowymi.
 • Widoczność w czasie rzeczywistym, aby zobaczyć skonsolidowane wyniki finansowe dowolnej części firmy na poziomie podsumowania, aż do podstawowych szczegółów transakcyjnych.

Korzyści, które odnotowały firmy korzystające z NetSuite ERP:

 • Obniżone koszty IT o 50% lub więcej
 • Przyspieszone zamknięcie finansowe o 20% -50%
 • Skrócony cykl od zamówień do płatności o ponad 50%
 • Skrócony czas przygotowania audytu o 50%
 • Zmniejszone koszty fakturowania o 25% -75%
 • Zmniejszenie wskaźnika rotacji należności (DSO) o 10% -20%

Kompleksowa rachunkowość i finanse

NetSuite ERP zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do ustanowienia wydajnych procesów, a także do uzyskania przejrzystości operacji biznesowych. Oprócz standardowej funkcjonalności księgi głównej, elastycznych narzędzi przepływu pracy w celu dostosowania procesów i obsługi wielu walut.

NetSuite zapewnia również:

 • Kompleksowy wgląd w należności i zobowiązania dzięki zintegrowanemu zarządzaniu transakcjami od zamówienia do płatności (tj. zamówienie sprzedaży, fakturowanie, windykacja) oraz procedurą zakupu od zamówienia do zapłaty (tj. Zgłoszenie zapotrzebowania, zamówienie zakupu, faktura).
 • Realizacja zapasów i kalkulacja kosztów od fabryki do sklepu, z możliwością zarządzania łańcuchem dostaw.
 • Kompletne śledzenie cyklu życia środków trwałych i raportowanie od nabycia, przez amortyzację, do wycofania.
 • Wsparcie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej projektu i rentowności.
 • Automatyczne rozpoznawanie przychodów zgodnie ze standardami rachunkowości przy użyciu elastycznego harmonogramu i alokacji.
 • Kompleksowe przetwarzanie listy płac, w tym również wsparcie śledzenia czasu, wynagrodzeń motywacyjnych i zwrotu kosztów.
 • Zintegrowane narzędzia budżetowania i prognozowania do zarządzania prognozami finansowymi w stosunku do faktów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Łatwe zamykanie okresu

NetSuite ERP pomaga organizacjom usprawnić proces zamknięcia dzięki możliwościom zarządzania działaniami na koniec okresu oraz wykrywania i reagowania na problemy przed ich eskalacją lub wystąpieniem.

NetSuite ERP optymalizuje zamknięcie finansowe, zapewniając:

NetSuite ERP
 • Blokowanie okresu, aby zapobiec nieprawidłowym księgowaniu w przyszłych okresach.
 • Okresowe zamknięcia listy kontrolnej zadań do wykonania sekwencyjnie.
 • Korekty finansowe dla transakcji międzyfirmowych, przeszacowania w walucie obcej i zapasów.

Zapewnienie zgodności i kontrola

NetSuite ERP pomaga zapewnić zgodność z różnymi standardami i praktykami rachunkowości oraz przepisami rządowymi. System wspiera zachowanie zgodności poprzez:

 • Potężny silnik oparty na regułach do tworzenia raportów finansowych zgodnie z wieloma standardami rachunkowości z wykorzystaniem możliwości księgowania wielu ksiąg.
 • Gotowe narzędzia do składania deklaracji podatkowych i raportowania dla poszczególnych krajów.
 • Konfigurowalne role z uprawnieniami, które także wspierają podział obowiązków.
 • Widoczność ścieżki audytu w szczegółowej historii transakcji, raportach i zapisanych wyszukiwaniach.

Raportowanie w czasie rzeczywistym i analityka w dowolnym miejscu

Każdy użytkownik biznesowy może tworzyć znaczące raporty za pomocą łatwych w użyciu narzędzi. Może również monitorować najnowsze wyniki w ramach codziennych czynności, identyfikować przyczyny problemów i podejmować działania naprawcze.

NetSuite ERP dostarcza informacje w czasie rzeczywistym dzięki:

 • Spersonalizowanym pulpitom nawigacyjnym do monitorowania kluczowych wskaźników wydajności ważnych dla każdej roli, od kadry kierowniczej po personel.
 • Wstępnie zbudowanych raportach księgowych i łatwemu w użyciu konstruktorowi raportów do dostosowywania raportów ad-hoc.
 • Skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej dla wielu jednostek zależnych i walut.
 • Dostępowi do informacji w podróży za pomocą urządzenia mobilnego.

Order-to-Cash – wsparcie procesu

Funkcje zarządzania zamówieniami NetSuite ERP pomagają usprawnić przetwarzanie zamówień poprzez wyeliminowanie wąskich gardeł ręcznych procesów, zapobieganie błędom i ustanowienie płynnego przepływu od oferty sprzedaży do realizacji zamówienia. Dzięki temu system zapewnia terminowe fakturowanie i płatności. Funkcje zarządzania zamówieniami i rozliczeniami NetSuite integrują zespoły sprzedaży, finansów i obsługi klienta – poprawiając dokładność wyceny, eliminując błędy w rozliczeniach, a także wzmacniając procesy rozpoznawania przychodów oraz zwiększając dokładność i wydajność realizacji.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!